Tallari hakee yhteisötuottajaa

02.03.2022

Tallari / Kansanmusiikki-instituutti ry. julistaa haettavaksi yhteisötuottajan työsopimussuhteisen tehtävän.

Yhteisötuottajan tehtäviin kuuluu myynti-, tiedotus-, hanke-, tuotanto- ja taloushallintotyötä. Myynti- ja tuotantotyö koostuu erityisesti koulu- ja päiväkotikonserttien myymisestä ja organisoimisesta.

Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.4.2022–31.3.2024 ja osa-aikainen, sopimuksen mukaan 50–80 %.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tutkintoa ja/tai käytännössä hankittua työkokemusta kulttuurialalta: myyntityöstä, tuotantotehtävistä ja/tai projektinhallinnasta. Hyvät verkostot, kulttuurialan ja sen rahoitusjärjestelmien tuntemus sekä suomalaisen kansanmusiikin ja kansantanssin kentän tuntemus katsotaan eduksi. Osittainen etätyö mahdollista.

Valittava yhteisötuottaja on aloitteellinen, innovatiivinen ja priorisointikykyinen. Hän työskentelee mielellään sekä itsenäisesti että ryhmässä ja omaa hyvät sosiaaliset taidot sekä joustavuutta. Tarjoamme innostavan työympäristön ja haasteellisen tehtävän kannustavassa työilmapiirissä.

Hakemukset

Vapaamuotoiset hakemukset 11.3. klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen matti.hakamaki@kaustinen.fi

Hakemuksen tulee sisältää henkilö- ja yhteystietojen lisäksi selvitys hakijan koulutuksesta ja työkokemuksesta. Käytämme 6 kk koeaikaa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Hakamäki, 040-3588 921