Tallarin historiaTallari on vuonna 1986 perustettu kansanmusiikin ammattiyhtye, jonka kotipaikka on Kaustisella. Tallarin perusvire pohjaa suomalaisen kansanmusiikkiin ja sen sointi on muotoutunut jo osaksi suomalaista uuden perinnemusiikkiaallon muistia. Tallari on julkaissut lähes kaksikymmentä äänilevyä tai muuta julkaisua, kiertänyt useissa eri maissa ja maanosissa sekä esiintynyt tuhansia kertoja mitä erilaisimmille yleisöille. Yhtye on esiintynyt vuosien varrella sekä lukuisien kansanmusiikin huippuammattilaisten että muiden musiikkityylien valovoimaisten solistiesiintyjien kanssa.

Tallarin tehtävänä on konsertti- ja esiintymistoiminnan sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan avulla vaalia ja edistää suomalaista kansanmusiikkia ja tehdä sen eri lajeja tunnetuksi niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yhtye toimii Kansanmusiikki-instituutti ry:n hallinnon alaisena. Tallarin rahoitus koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kaustisen kunnan tuesta sekä omasta varainhankinnasta. Tallarin toimitilat sijaitsevat Kansantaiteenkeskuksessa sekä Pelimannitalossa Kaustisella.

Tallarin vakituinen henkilöstö koostuu päätoimisesta taiteellisesta johtajasta, kahdesta päätoimisesta muusikosta sekä puolipäiväisestä johtaja-tuottajasta. Lisäksi yhtyeessä esiintyy eri vieralijoita ja solisteja projektikohtaisissa tuotannoissa.

Yhtyeen synty

Viljo S. Määttälä kirjoittaa kirjassaan Kaustisella kivetkin soi, kuinka vuonna 1968 alkaneilla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla oli suuri merkitys suomalaisen kansanmusiikkiharrastuksen saattamisessa yleiseen tietoisuuteen. Jo juhlien alkuvuosina alkoi myös keskustelu ammatillisen kansanmusiikkiyhtyeen perustamisesta. Tarve kansanmusiikin ammattiyhtyeelle mainittiin vuonna 1973 julkaistussa orkesterikomitean mietinnössä ja ideasta keskusteltiin myös Kansanmusiikki-instituutin perustamisen yhteydessä 1974. Pitkään muhinut idea konkretisoitui lopulta vuonna 1985, kun Viljo S. Määttälä, Hannu Saha ja Heikki Laitinen päätyivät esittämään perustettavalle yhtyeelle UMO:n eli Uuden musiikin orkesterin mallin mukaista rahoitusmallia. Rahoittajiksi tulivat jo alussa säätiön lisäksi mukaan Kaustisen kunta, Yleisradio sekä valtio. Tallarin ensimmäiset jäsenet valittiin 17.–18.5.1986, ja toimintansa yhtye aloitti virallisesti ensimmäinen päivä kesäkuuta

Tallarin kaartia vuodesta 1986

Yhtyeen ensimmäiseen kokoonpanoon valittiin vuonna 1986 Antti Hosioja, Risto Hotakainen, Ritva Talvitie, Arto Järvelä, Hannu Lehtoranta sekä Timo Valo ja vakituisiksi avustajiksi Anna-Kaisa Liedes ja Leena Joutsenlahti. Parhaiten Tallari kuitenkin tunnetaan neljän muusikon muodostamasta ydinryhmästä: Hosioja, Hotakainen, Talvitie ja Valo, joista enää Talvitie jatkaa yhtyeessä muiden alkuperäisjäsenten eläköidyttyä vuosina 2007– 2014. Uuden polven tallarilaiset (Pauliina Näsänen 2005, Arto Anttila (2012-2015) Katri Haukilahti 2013 ja Sampo Korva 2014) ovat sittemmin liittyneet kokoonpanoon toisaalta omaksuen Tallarin perinteisen arvopohjan, mutta toisaalta päivittämällä myös sen musiikillista maailmankuvaa tähän päivään.

Vähintään vuoden yhtyeessä vaikuttaneita muusikoita on ollut useita: Liisa Matveinen, Kurt Lindbald, Anna-Maija Kekki, Pia Rask, Tellu Turkka, Anita Lehtola-Tollin ja Eero Turkka.